Stichting / Vereniging

Stichting

Wilt u geld inzamelen voor een goed doel? Hier kunt u het beste een stichting voor oprichten. De kenmerken van een stichting zijn:

 • Een stichting heeft geen leden, anders dan bij een vereniging.
 • Het stichtingsdoel mag niet zijn het verschaffen van uitkeringen aan de oprichters of aan personen die deel uitmaken van organen van de stichting (zoals het bestuur).
 • De stichting wordt over het algemeen geleid door één orgaan: het bestuur.
 • Het bestuur hoeft doorgaans geen verantwoording aan anderen af te leggen, maar is wel verantwoordelijk in geval van wanbestuur.
 • Zodra het doel van de stichting is bereikt of als er geen middelen meer aanwezig zijn om het doel te kunnen verwezenlijken, zal de stichting worden ontbonden.

De statuten

De stichting wordt altijd opgericht bij notariële akte, die de statuten van de stichting bevat. In de statuten staat onder meer hoe het bestuur wordt gevormd en wat haar bevoegdheden zijn. Ook staat hierin het doel van de stichting vermeld dat met behulp van het vermogen dat daarvoor bestemd is verwezenlijkt wordt. Net als bij een vereniging zijn de bestuursleden na de inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel niet meer persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de stichting.

Vereniging

Beoefent u samen met anderen een sport of hobby of streeft u een specifiek belang na? Dan is een vereniging waarschijnlijk de beste keuze. De kenmerken ervan zijn:

 • Een vereniging heeft leden (dit is het grote verschil met een stichting).
 • Een vereniging is een ‘rechtspersoon’ met een bepaald doel, dat in ieder geval niet mag zijn ‘het vervullen van behoeften van de leden’.
 • De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
 • Een vereniging wordt opgericht door twee of meer personen.

Oprichting bij notariële akte

Een vereniging wordt bij notariële akte opgericht. Dit heeft een aantal voordelen:

 • De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden.
 • De vereniging kan registergoederen op naam krijgen en ook erfgenaam zijn.

De statuten

De statuten worden in de oprichtingsakte opgenomen. Hierin staat het doel van de vereniging omschreven, hoe het bestuur wordt gevormd en hoe ledenvergaderingen worden georganiseerd. De statuten vermelden ook de rechten en plichten van de vereniging tegenover de leden en omgekeerd.

De rol van Notariaat 't Suydevelt

Naast het verzorgen van de notariële akte kunnen wij u ook helpen bij het opstellen van de statuten. Zo weet u zeker dat ze juridisch correct zijn. Tevens zorgen wij ervoor dat de opgerichte stichting of vereniging met de statuten en het bestuur wordt ingeschreven in de kamer van Koophandel. Bovendien kunt u bij ons terecht voor een ‘periodieke controle’ van de statuten. Tenslotte wilt u natuurlijk wel dat ze up-to-date blijven. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact met ons op!