Besloten Vennootschap (B.V.)

Een B.V. is een vennootschap waarin het kapitaal in aandelen is verdeeld. Het belangrijkste verschil met een N.V. is dat de aandelen van een B.V. niet vrij overdraagbaar zijn. Een B.V. heeft rechtspersoonlijkheid en als aandeelhouder bent u daarmee dus beperkt aansprakelijk, namelijk tot het bedrag van de storting op de aandelen.

De aandelen: op naam

De aandelen van een B.V. zijn altijd op naam en daarmee zijn de aandelen niet vrij overdraagbaar (vandaar ‘besloten’ vennootschap). De aandelen kunnen alleen door middel van een notariële akte worden overgedragen op een ander.

Aandeelhoudersovereenkomst

Als u met meerdere aandeelhouders in een B.V. deelneemt, kan het van belang zijn om tussen de aandeelhouders een overeenkomst te sluiten. In deze overeenkomst worden nadere afspraken opgenomen welke niet in de statuten van de B.V. staan. De afspraken die kunnen worden vastgelegd betreffen bijvoorbeeld het aanbieden van aandelen ingeval een aandeelhouder arbeidsongeschikt raakt en de vaststelling van de koopsom van de aandelen. Ook kunt u denken aan een zogenaamd concurrentiebeding of regels opnemen over het stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Blokkeringsregeling of niet?

De wet heeft als basisregeling dat er een blokkeringsregeling geldt bij de overdracht van aandelen. De statuten van de B.V. kunnen een dergelijke blokkeringsregeling inhouden, maar u kunt hier ook van afwijken en geen blokkeringsregeling opnemen. De aandelen zijn dan in het laatste geval vrijelijk overdraagbaar aan een derde zonder dat de mede-aandeelhouders daar dan iets van kunnen zeggen.

Als u wel een dergelijke regeling wilt opnemen kan deze inhouden dat aandelen eerst aan de mede-aandeelhouders moeten worden aangeboden bij een voorgenomen overdracht óf dat in zo’n geval goedkeuring van een vennootschapsorgaan is vereist. Deze blokkering regelt meestal ook de overgang bij vererving van aandelen. In zo’n geval kunnen de erfgenamen al dan niet worden gedwongen de aandelen aan te bieden aan de mede-aandeelhouders.

De aandeelhouders: inleg met het oog op winst

De aandeelhouders zijn degenen die de B.V. kapitaal verschaffen. Zij krijgen een bepaald aantal aandelen op naam. De enige verplichting die de aandeelhouder heeft, is het volstorten van de door hem genomen aandelen. Dit betekent dat de aandeelhouder de waarde van de aandelen in geld aan de B.V. moet betalen (of goederen met een bepaalde waarde in de B.V moet inbrengen). De winst die met de onderneming wordt gemaakt, mag de B.V. uitkeren aan de aandeelhouders.

Een B.V. oprichten

Een B.V. kunt u alleen, of met meerdere personen oprichten. Het is niet meer verplicht om bij de oprichting van een nieuwe B.V. een minimum kapitaal van € 18.000 te storten. Het is wettelijk vastgesteld dat de oprichting van een B.V. en de overdracht van de aandelen bij notariële akte moeten plaatsvinden. 

Advies op maat

Als u een B.V. wilt starten, maken wij de akte helemaal op maat voor u en uw onderneming. Ook dragen wij zorg voor de inschrijving van de B.V. in het Handelsregister. Wij kunnen tevens de bijwerking van het aandeelhoudersregister verzorgen! Graag leren wij u kennen in een persoonlijk gesprek, u kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij zijn ook op dinsdagavond geopend.