Trouwen / Geregistreerd partnerschap / Samenwonen

Samen verder gaan is een belangrijke beslissing. De kans is groot dat u al met elkaar heeft gepraat over welke bezittingen en schulden van u samen worden, en welke u graag zelf wilt houden. Of wat er moet gebeuren als een van u dood gaat.

De wet heeft een aantal zaken geregeld. Wat precies, hangt af van de manier waarop u samen verder gaat: 'gewoon' samenwonen, trouwen, of het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Er zijn verschillende manieren om afspraken te maken. De notaris speelt daarin een belangrijke, en soms zelfs verplichte rol. Hieronder leest u welke manieren er zijn om samen verder te gaan.

Trouwen

U en uw partner gaan trouwen! Een bijzonder moment waarop u voor elkaar kiest. En hier hoort ook bij dat u nadenkt over de rechten en plichten volgens het huwelijksvermogensrecht. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Als u geen specifieke afspraken maakt, dan trouwt u ‘in gemeenschap van goederen’. De privévermogens, schulden, schenkingen en erfenissen (verkregen zonder uitsluitingsclausule) worden dan samengevoegd tot een gemeenschappelijk vermogen. Dit vermogen wordt gelijk verdeeld over u en uw partner, mocht u uit elkaar gaan. Wilt u uw vermogens liever gescheiden houden? Of heeft u een eigen zaak? Laat dan huwelijkse voorwaarden opstellen. In deze voorwaarden kunt u onder andere vastleggen:

 • hoe de huishoudkosten verdeeld worden.
 • hoe het inkomen verrekend wordt (periodiek/jaarlijks). Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met de overgespaarde inkomsten?
 • hoe u de aanspraak op pensioen regelt. Als jullie uit elkaar gaan, krijgt uw partner dan een deel van uw pensioen?
 • hoe het vermogen wordt verrekend bij een scheiding of overlijden.

Testament

Wilt u vastleggen naar wie uw vermogen gaat als u en/of uw partner komt te overlijden? Hiervoor kunt u een testament laten opstellen. Dit kan namelijk niet in de huwelijkse voorwaarden worden opgenomen. Heeft u al een trouwdatum? Regel dan de huwelijkse voorwaarden voordat u in het huwelijksbootje stapt. Zo bespaart u namelijk een hoop extra kosten. Maar ook indien u reeds gehuwd bent kan het verstandig zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek!

Geregistreerd partnerschap

De wet zegt dat ook binnen een geregistreerd partnerschap alles van u samen is. Bij overlijden van een partner werkt het precies hetzelfde als bij een huwelijk: de helft van alle bezittingen en schulden zijn automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap van de overledene. En als u uit elkaar gaat, moet u alles gelijk verdelen.

Wilt u als geregistreerd partners bepaalde bezittingen en schulden apart houden, dan legt u dat vast in partnerschapsvoorwaarden. Dit moet u bij de notaris regelen.

U en uw partner gaan voor een verbintenis in de vorm van een geregistreerd partnerschap. Als u geen extra afspraken wilt maken, legt u het geregistreerd partnerschap – net als bij een huwelijk – vast ‘in gemeenschap van goederen’. Dit houdt in dat de privévermogens, schulden, schenkingen en erfenissen van u en uw partner worden samengevoegd tot een gemeenschappelijk vermogen. Mocht u uit elkaar gaan, dan wordt dit vermogen gelijk over u beiden verdeeld.

Wilt u liever dat uw vermogens gescheiden blijven? Of heeft u een eigen bedrijf? Maak dan een afspraak met ons voor het opstellen van partnerschapsvoorwaarden. Hierin kunt u afspraken vastleggen over onder andere:

 • het verdelen van de huishoudkosten.
 • het periodiek/jaarlijks verrekenen van het inkomen. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met de overgespaarde inkomsten?
 • het vastleggen van pensioenaanspraken. Wanneer u uit elkaar gaat, krijgt de ‘ex-partner’ dan een deel van de door de ander opgebouwde pensioenrechten?
 • het verrekenen van vermogen wanneer u gaat scheiden of u overlijdt.

Testament

Wilt u vastleggen naar wie uw vermogen gaat als u en/of uw partner komt te overlijden? Laat dan een testament opstellen. Dit kan namelijk niet in de partnerschapsvoorwaarden worden opgenomen.

 Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek!

Samenwonen

U en uw partner gaan samenwonen. Of u woont al een tijdje samen. U heeft uw spullen bij elkaar gevoegd en misschien afspraken gemaakt over het betalen van de boodschappen en vaste lasten. Als u uit elkaar gaat of er gebeurt iets met één van u, dan is het prettig wanneer u kunt terugvallen op een samenlevingsovereenkomst. Hierin staan alle afspraken die u en uw partner met elkaar hebben vastgelegd bij een notaris. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Eigendom: welke spullen zijn van wie?
 • Onderhoudsplicht: u spreekt af voor elkaar te zullen zorgen tijdens en eventueel na de samenleving.
 • Vermogensgemeenschap: regeling ten aanzien van en/of -rekeningen.
 • Erven: Door opname van een verblijvingsbeding verkrijgt de ander in geval van overlijden alle gemeenschappelijke goederen.

Als u geen samenlevingsovereenkomst heeft en u gaat uit elkaar, dan is het vaak uw woord tegen dat van uw partner. Daarnaast zijn er nog enkele andere zaken niet geregeld:

 • Als u bij uw partner intrekt, kunt u pas na twee jaar erkend worden als medehuurder.
 • Als één van u komt te overlijden, erft de ander niets van zijn of haar privé en/of gemeenschappelijke eigendommen of pensioen.
 • Heeft u geregeld dat uw partner wel iets erft door het maken van een testament? Dan betaalt uw partner in de eerste vijf jaar aanzienlijk meer erfbelasting dan wanneer u zou zijn getrouwd of geregistreerd partnerschap zou zijn aangegaan.

Testament

Wilt u dat bij uw overlijden alle (privé) zaken naar uw partner gaan? Laat dan een testament opstellen. U heeft ook een testament nodig wanneer u wilt dat de goederen die uw partner als gevolg van uw overlijden zal verkrijgen, bij zijn overlijden weer terug naar uw familie gaat en dus niet naar uw schoonfamilie.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek!

Deel deze pagina