Testament

afbeelding testament

bekijk hier

 

Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens vaste regels verdeeld onder uw naaste familie (eerst huwelijks- of geregistreerd partner, kinderen en kleinkinderen, daarna ouders, broers/zussen etc.). Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden? Leg uw laatste wil dan vast in een testament.

Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt. Dat kan uw partner zijn, uw kinderen, familieleden en zelfs een goed doel. U kunt de positie van uw partner of kinderen beschermen. Bijvoorbeeld als u wilt dat de erfenis volledig naar uw kinderen gaat en niet de helft ervan hoeft te worden afgestaan aan een ex-partner (na echtscheiding). Dit legt u vast in een uitsluitingsclausule. Ook kunt u uw kind of partner onterven. Daarnaast zou u ook kunnen kiezen voor de wettelijke verdeling en die aanvullen met extra wensen.

Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap, maar wel een partner?

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan is uw geliefde niet automatisch uw erfgenaam. In een testament kunt u uw vriend(in) tot erfgenaam benoemen. U bepaalt dan ook welk deel uw vriend(in) krijgt.

Stiefkinderen?

Wilt u dat uw stiefkinderen evenveel krijgen als uw eigen kinderen? In een testament kunt u bepalen dat uw stiefkinderen meedelen in de wettelijke verdeling. Zij hebben dan recht op hetzelfde deel als uw eigen kinderen. U kunt ze ook tot erfgenaam benoemen voor een kleiner of groter deel dan uw eigen kinderen.

Voogd of bewindvoerder voor uw kinderen?

In uw testament kunt u personen aanwijzen die een speciale rol vervullen na uw overlijden. Door een voogdijregeling op te nemen in uw testament, regelt u wie er voor uw kinderen zorgt als ze nog minderjarig zijn, maar u er niet meer bent. Door een bewindvoerder aan te wijzen in uw testament bepaalt u wie de gelden afkomstig uit uw erfenis beheert voor bijvoorbeeld de minderjarige kinderen of kinderen die speciale aandacht nodig hebben.

Wie handelt uw nalatenschap af na uw overlijden?

Een executeur zorgt dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld. U benoemt iemand tot executeur in uw testament. De executeur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor:

 • het afhandelen van uw nalatenschap (bijvoorbeeld: opzeggen huur, betalen van schulden, afgeven van legaten);
 • het regelen van uw begrafenis of crematie;
 • het regelen van een goed onderkomen voor uw huisdieren.

10 redenen voor een testament

De 10 meest voorkomende redenen voor een testament zijn:

 1. Zelf bepalen aan wie u wilt nalaten.
 2. Familieleden of partner uitsluiten van de erfenis (onterven).
 3. De Financiële positie van uw (nieuwe) partner beschermen.
 4. Financiële positie van uw kinderen (beter) beschermen.
 5. Schenkingen aan het ene kind 'rechttrekken' in de erfenis.
 6. Erfbelasting of eigen bijdrage zorginstelling verminderen voor uw partner.
 7. Voogd of bewindvoerder benoemen.
 8. Executeur benoemen voor de praktische zaken na uw overlijden.
 9. Iets regelen voor uw bezit in het buitenland.
 10. Iets regelen voor uw eigen zaak.

Advies op maat

Omdat een testament zo persoonlijk is, is elke akte die wij maken toegesneden op uw situatie. Wilt u meer informatie en een advies op maat, dan nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek! Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.