Nalatenschap

Als u een erfenis krijgt, heeft u waarschijnlijk een dierbare verloren. U heeft er dan natuurlijk helemaal geen zin in om bezig te zijn met allerlei geregel. U heeft tenslotte al genoeg aan uw hoofd.

Toch is het belangrijk dat u zich er nu in verdiept. U heeft namelijk maar een beperkte tijd waarin u kunt beslissen wat u wilt doen en hoe u dat regelt. En als u verantwoordelijk bent voor het afwikkelen van de complete nalatenschap, komt er ook nog eens veel op u af.

Wie zijn de erfgenamen?

Wie erfgenaam is, staat in de wet of in een testament. Is er een testament? Dan heeft de overledene zelf erfgenamen gekozen. Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie erfgenaam is. Zijn er naast u nog meer erfgenamen, dan bent u samen verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. U moet dan ook alles samen regelen. Omdat het doorgaans niet handig is dat u bijvoorbeeld steeds samen naar de bank moet gaan, kunt u een persoon een volmacht geven om namens u alles te regelen. Deze volmacht moet u wel vastleggen in een verklaring van erfrecht. Als in het testament een executeur is aangewezen, dan heeft de overledene zelf geregeld wie in eerste instantie de nalatenschap mag afwikkelen.

Weet u niet zeker of er een testament is? Bij het Centraal Testamentenregister kunt u schriftelijk informeren of een testament is opgemaakt en welke notaris het testament bewaart. U moet (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen. Kijk op www.centraaltestamentenregister.nl voor meer informatie. Wij kunnen ook voor u inzage in het Centraal Testamentenregister doen.

Wat staat in een testament?

Het is niet alleen belangrijk om te weten wie erfgenaam is. In een testament kan namelijk nog meer informatie staan die invloed heeft op de afwikkeling van de nalatenschap. Er kan bijvoorbeeld in staan wie juist geen erfgenaam is, wie een legaat krijgt, wie executeur is, wie tot voogd wordt benoemd en of bepaalde gelden onder bewind komen te staan.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Een verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar vaak wel nodig. Zonder die verklaring blijven bankrekeningen meestal geblokkeerd en is het lastig om bijvoorbeeld partnerpensioen te krijgen. De verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris. Voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

Aanvaarding van de nalatenschap

Als erfgenaam bent u niet alleen verantwoordelijk voor de bezittingen, maar ook aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Soms zijn er zoveel schulden in de nalatenschap, dat er niets meer overblijft of dat u zelfs met uw eigen geld aansprakelijk wordt voor de schulden.

Indien u tot erfgenaam bent benoemd heeft u een drietal mogelijkheden:

  1. Als u meteen al weet dat u de erfenis wilt aanvaarden, dan kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden.
  2. Wilt u eerst zekerheid hebben over de bezittingen en schulden, dan kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. U loopt dan niet het risico dat u moet opdraaien voor de schulden van de overledene.
  3. U kunt uw erfenis ook verwerpen. U bent dan niet meer verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan.
     

Kiest u ervoor beneficiair te aanvaarden of te verwerpen, dan moet u een verklaring afleggen bij de Rechtbank. Hiervoor maakt u wel kosten. U hoeft de verklaring niet zelf af te leggen, u kunt een volmacht afgeven aan de notaris.

Hoe gaat de afwikkeling eigenlijk?

De afwikkeling van de nalatenschap, inclusief de aangifte erfbelasting en de verdeling, is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt dan ook heel wat kijken. En dan moeten de erfgenamen het ook nog overal over eens zijn. Het is dus niet alleen een ingewikkelde, maar ook een tijdrovende klus. Gemiddeld kost het afwikkelen van een "gewone" nalatenschap minstens een jaar. Zijn er conflicten, dan kan het jaren duren voor de afwikkeling is afgerond.

De notaris

Als u hulp nodig heeft bij de verdere afwikkeling van de erfenis zorgt Notariaat 't Suydevelt daar ook voor. Met de diverse aspecten van de afwikkeling van de erfenis kunnen wij u helpen. Ook in een situatie waarin u geen tijd heeft of mogelijkheden ziet om de nalatenschap af te wikkelen kunnen wij alles voor u regelen. Ons werk is er namelijk volledig op gericht u te ontzorgen.

Mochten er te veel gevoeligheden of zelfs wantrouwen tussen de erfgenamen bestaan, dan kunnen wij als onafhankelijke derde een goede rol vervullen en leiden wij de zaak in goede banen.

Na het in kaart brengen van wat er allemaal tot de erfenis behoort werken wij de lopende zaken af. Wij verzorgen ook voor u de
aangifte erfbelasting en de bijbehorende correspondentie met de Belastingdienst.

Bij de complete afwikkeling van de nalatenschap wordt er tenslotte een rekening en verantwoording door ons opgemaakt met een akte van verdeling.  Als één van de erfgenamen nog minderjarig is, of als zich in de erfenis een onroerende zaak of aandelen in een B.V. bevinden, gebeurt de vastlegging of de verdeling van de erfenis verplicht bij notariële akte.

Voor meer informatie of een vrijblijvend (kosteloos) gesprek kunt u contact met ons opnemen.

Mediation

De afwikkeling van een nalatenschap is vaak een emotionele aangelegenheid, waarbij een tal van conflicten kan ontstaan. Indien er een conflict is ontstaan kan het goed zijn om dit op te lossen door middel van mediation. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze mediator, mr. C.E.M. (Christel) Vogelesang.