Samenwonen

Gefeliciteerd, u gaat samenwonen! Of wellicht woont u al een tijdje samen. U heeft uw spullen bij elkaar gevoegd en misschien afspraken gemaakt over het betalen van de boodschappen en vaste lasten. Waarom zou u dan nog een samenlevingscontract laten opstellen? Door het opstellen van een samenlevingscontract bent u fiscaal partners van elkaar. Dit levert onder andere als voordeel op dat uw partner bij uw overlijden gebruik kan maken van de verhoogde partnervrijstelling (ongeveer 600.000,00 euro) en in een gunstiger tarief valt voor het betalen van erf- en schenkbelasting (10%/20% in plaats van 30%/40%). U dient uw partner uiteraard wel tot erfgenaam te benoemen.

Indien er een gemeenschappelijke woning is, kan door het opnemen van een verblijvensbeding in het samenlevingscontract geregeld worden dat uw helft van de woning bij uw overlijden automatisch door uw partner wordt verkregen in plaats van door uw (wettelijke) erfgenamen. 

Ook als u uit elkaar gaat is het prettig wanneer u kunt terugvallen op en samenlevingscontract. Hierin staan alle afspraken die u en uw partner met elkaar hebben vastgelegd bij een notaris. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Eigendom: welke spullen zijn van wie?;
  • Onderhoudsplicht: u spreekt af voor elkaar te zullen zorgen tijdens en eventueel na de samenleving;
  • Vermogensgemeenschap: regeling ten aanzien van en/of -rekeningen.
  • Erven: Door opname van een verblijvingsbeding verkrijgt de ander in geval van overlijden alle gemeenschappelijke goederen.

 

Als u geen samenlevingsovereenkomst heeft en u gaat uit elkaar, dan is het vaak uw woord tegen dat van uw partner. Daarnaast zijn er nog enkele andere zaken niet geregeld:

  • Als u bij uw partner intrekt, kunt u pas na twee jaar erkend worden als medehuurder;
  • Als één van u komt te overlijden, erft de ander niets van zijn of haar privé en/of gemeenschappelijke eigendommen of pensioen;
  • Heeft u geregeld dat uw partner wel iets erft door het maken van een testament? Dan betaalt uw partner in de eerste vijf jaar aanzienlijk meer erfbelasting dan wanneer u zou zijn getrouwd of geregistreerd partnerschap zou zijn aangegaan.

 

Testament

Uw wettelijke erfgenamen zijn uw kinderen en indien u geen kinderen heeft: uw ouders, broers en/of zussen. Het opstellen van een samenlevingscontract regelt niet dat uw partner automatisch uw erfgenaam wordt. Wilt u dat uw partner uw vermogen (deels) erft na uw overlijden, dan moet een testament opmaken. Ook voor het opstellen van een testament kunt u bij ons terecht.

Advies op maat voor samenlevers?

Wilt u een advies op maat voor samenlevers? Wij kunnen u vrijblijvend informeren of het opstellen van een samenlevingscontract en eventueel testamenten. U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.