Levenstestament (algehele volmacht)

Misschien heeft u er weleens over nagedacht. Wat gebeurt er als u een zwaar ongeluk krijgt? Of als u ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie maakt dan uw (medische) wensen kenbaar? Of beheert uw vermogen?

In een levenstestament stelt u vast aan wie u de volmacht geeft in zo’n situatie. U wijst dan één of meerdere personen aan die u vertrouwt. Zij kunnen dan in uw plaats uw wensen kenbaar maken. Bijvoorbeeld dat u naar het beste verzorgingshuis wilt. Of dat u graag goede particuliere zorg krijgt.

Ook zorgen zij er dan voor dat uw vermogen wordt beheerd op een manier zoals u dat graag wilt. Daarnaast kunt u een regeling opnemen over euthanasie of de wens in bepaalde gevallen niet meer behandeld te willen worden.

Zonder een levenstestament kan men soms voor vervelende situaties komen te staan. Indien uw partner of ouder geen stukken meer kan tekenen, bijvoorbeeld in geval van dementie of een coma, moet u een bewindvoering bij de rechter aanvragen.

De rechter kan dan toestemming geven om bijvoorbeeld het huis te verkopen en te leveren. Over de verkoopopbrengst en het resterende vermogen dient u dan vervolgens wel jaarlijks verantwoording af te leggen aan de rechter. Bovendien moet u voor sommige rechtshandelingen apart toestemming vragen.

Zelf beslissen wie uw zaken regelt?

Het is vaak veel prettiger als uw kinderen, partner of iemand anders die u vertrouwt de touwtjes in handen hebben als u dat zelf niet meer kunt. Heeft u ook liever dat alles goed geregeld is voor het geval u iets overkomt, dan nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek! Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.