Kinderen

Gefeliciteerd, u verwacht een baby. Of misschien heeft u al kinderen of stiefkinderen. U wilt natuurlijk zo goed mogelijk voor uw kinderen zorgen, ook juridisch gezien.

Als u niets regelt erven kinderen automatisch van u. Maar wie gaat er voor uw minderjarige kinderen zorgen als u er niet meer bent? Is het de bedoeling dat uw kind meteen bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd over het geld van uw nalatenschap kan beschikken of dient er een bewindvoerder benoemd te worden?

Een stiefkind erft niet automatisch van zijn stiefouder. Als u wenst dat uw stiefkind ook iets van u erft of gelijk behandeld dient te worden met uw eigen kinderen, dan moet u dit regelen in uw testament.

Als een kind geboren wordt tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de partner automatisch gezien als juridische vader van het kind en verkrijgt deze automatisch het ouderlijk gezag. Dit geldt niet voor een kind wat geboren wordt buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij de rechtbank dient geregeld te worden dat de vader het kind erkend en daarnaast dient het gezamenlijk ouderlijk gezag aangevraagd te worden. Gebeurd dit niet, dan heeft de biologische vader weinig rechten met betrekking tot het kind. Dit is met name belangrijk bij einde van de relatie waaruit het kind geboren is, maar belangrijk om al te regelen tijdens de relatie.

Als een kind van u erft en vervolgens zelf komt te overlijden, kan het zijn dat uw ex-partner via uw kind vermogen van u erft. U kunt dit voorkomen door hiervoor een regeling op te nemen in uw testament. Op die manier bepaalt u naar wie het overgebleven gedeelte van uw erfenis gaat als uw kind er niet meer is.

Schenken

Misschien wilt u uw kinderen extra ondersteunen door het doen van een schenking. Het kan zijn dat u dit kind niet wilt bevoordelen boven uw andere kinderen. Daarnaast kan het zijn dat schenkbelasting verschuldigd is over de schenking. U kunt hier meer over lezen op onze website onder het kopje “schenkingen”. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij ons op kantoor om de mogelijkheden te bespreken tijdens een vrijblijvend gesprek.

Advies op maat

Voor meer informatie over de positie van uw kind kunt u contact opnemen met ons notariskantoor in Emmen voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.