Erven en nalatenschap

Als u een erfenis krijgt, heeft u waarschijnlijk een dierbare verloren. U heeft er dan natuurlijk helemaal geen zin in om bezig te zijn met allerlei geregel. U heeft tenslotte al genoeg aan uw hoofd.

Toch is het belangrijk dat u zich er nu in verdiept. U heeft namelijk maar een beperkte tijd waarin u kunt beslissen wat u wilt doen en hoe u dat regelt. En als u verantwoordelijk bent voor het afwikkelen van de complete nalatenschap, komt er ook nog eens veel op u af.

Als uw partner is overleden en alles vererfd aan de langstlevende partner lijkt er niet veel te veranderen en lijkt er in eerste instantie juridisch niet veel geregeld te worden. Dit is niet altijd juist, ook al lijkt dat wel zo. Neem hierover vrijblijvend contact op met ons notariskantoor in Emmen.

Aanvaarding nalatenschap

Als erfgenaam bent u niet alleen verantwoordelijk voor de bezittingen, maar ook aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Soms zijn er zoveel schulden in de nalatenschap, dat er niets meer overblijft of dat u zelfs met uw eigen geld aansprakelijk wordt voor de schulden.

Indien u tot erfgenaam bent benoemd heeft u een drietal mogelijkheden:

Als u meteen al weet dat u de erfenis wilt aanvaarden, dan kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden.

Wilt u eerst zekerheid hebben over de bezittingen en schulden, dan kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. U loopt dan niet het risico dat u moet opdraaien voor de schulden van de overledene.

U kunt uw erfenis ook verwerpen. U bent dan niet meer verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan.

Kiest u ervoor beneficiair te aanvaarden of te verwerpen, dan moet u een verklaring afleggen bij de Rechtbank. Hiervoor maakt u wel kosten. U hoeft de verklaring niet zelf af te leggen, u kunt een volmacht afgeven aan de notaris.

Verklaring van erfrecht

In beginsel zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Indien een persoon of bedrijf in een testament tot executeur is benoemd, is deze verantwoordelijk voor het beheer van de nalatenschap, zoals het voldoen van de schulden en het regelen van de uitvaart.

Omdat het doorgaans niet handig is dat u bijvoorbeeld steeds samen naar de bank moet gaan, kunt u een persoon een volmacht geven om namens u alles te regelen. Deze volmacht moet u wel vastleggen in een verklaring van erfrecht. Ook als in het testament is aangegeven wie de nalatenschap af dient te wikkelen kan een instantie, bijvoorbeeld een bank, vragen om een verklaring van erfrecht.

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Een verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar vaak wel nodig. Zonder die verklaring blijven bankrekeningen meestal geblokkeerd en is het lastig om bijvoorbeeld partnerpensioen te krijgen. De verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris.

Aangifte erfbelasting

Indien de verkrijgingen van de erfgenamen boven de voor hen geldende vrijstellingen van erfbelasting vallen, dient er erfbelasting betaald te worden aan de Belastingdienst. Van de Belastingdienst ontvangt u een brief over het al dan niet doen van aangifte erfbelasting.

De aangifte erfbelasting dient binnen 8 maanden na het overlijden te zijn ingediend. Omdat in de aangifte erfbelasting al rekening gehouden wordt met de manier van verdelen van de nalatenschap, is het belangrijk om u hierover goed te laten informeren door de notaris.

Afwikkeling en verdeling nalatenschap

De afwikkeling van de nalatenschap is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt dan ook heel wat kijken. En dan moeten de erfgenamen het ook nog overal over eens zijn. Het is dus niet alleen een ingewikkelde, maar ook een tijdrovende klus.

Gemiddeld kost het afwikkelen van een "gewone" nalatenschap minstens een jaar. Zijn er conflicten, dan kan het jaren duren voor de afwikkeling is afgerond.

Als u hulp nodig heeft bij de verdere afwikkeling van de erfenis zorgt Notariaat 't Suydevelt daar ook voor. Met de diverse aspecten van de afwikkeling van de erfenis kunnen wij u helpen. Ook in een situatie waarin u geen tijd heeft of mogelijkheden ziet om de nalatenschap af te wikkelen kunnen wij alles voor u regelen. Ons werk is er namelijk volledig op gericht u te ontzorgen.

Mochten er te veel gevoeligheden of zelfs wantrouwen tussen de erfgenamen bestaan, dan kunnen wij als onafhankelijke derde een goede rol vervullen en leiden wij de zaak in goede banen.

Na het in kaart brengen van wat er allemaal tot de erfenis behoort werken wij de lopende zaken af.

Wij verzorgen ook voor u de aangifte erfbelasting en de bijbehorende correspondentie met de Belastingdienst.

Bij de complete afwikkeling van de nalatenschap wordt er tenslotte een rekening en verantwoording door ons opgemaakt met een akte van verdeling.  Als één van de erfgenamen nog minderjarig is, of als zich in de erfenis een onroerende zaak of aandelen in een B.V. bevinden, gebeurt de vastlegging of de verdeling van de erfenis verplicht bij notariële akte.

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.