Coronamaatregelen

Notaris "vitaal beroep" in bepaalde situaties. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de KNB laten weten dat notariële dienstverlening waarbij uitstel niet mogelijk of niet maatschappelijk wenselijk is, valt onder de categorie "noodzakelijke overheidsprocessen" op de lijst met "vitale beroepen".
Denk daarbij aan testamenten en leveringen met een termijn.

In deze moeilijke tijden kunnen wij onze cliënten bij blijven staan!

Naar aanleiding van de forse maatregelen die in verband met de uitbraak van het Coronavirus zijn afgekondigd, hebben wij als kantoor de volgende maatregelen getroffen, om uw zaak veilig en verantwoord te laten doorgaan:

 1.  Komt u voor het passeren van alleen een hypotheekakte, dan bent u of alleen of met zijn tweeën. De notaris zal de akte voorlezen met gepaste afstand. Ter extra bescherming van u en de notaris, maken wij gebruik van pennen, die u na gebruik mag meenemen. Er worden geen handen geschud en voor de zekerheid ook geen koffie en thee geschonken. Uw bezoek beperkt zich puur alleen tot het lezen van de akte, eventuele vragen en het zetten van uw handtekening.
   
 2. Komt u voor de koop/verkoop van een woning, dan vragen wij uw begrip voor het volgende: De partijen die aanwezig zijn, moeten zich beperken tot diegene die genoemd worden in de akte. Makelaars, kinderen en anderen die normaliter welkom zijn bij op zich vaak een heuglijk moment, zijn vanwege deze uitbraak niet welkom. Hoe minder mensen bij elkaar, hoe veiliger wij het voor u kunnen houden. Na het voorlezen van de leveringsakte, blijven de kopers zitten voor de hypotheekakte. Zie hiervoor punt 1.

  3.  Komt u voor het tekenen van een testament/levenstestament, dan zijn alleen die personen aanwezig die in de akte genoemd staan.

  4. Voor alle andere zaken waarvoor u een bezoek brengt, vragen wij u vooraf contact op te nemen met ons kantoor.

 

SAMENGEVAT:

 • Er zitten niet meer mensen bij het passeren van de akte dan die personen die genoemd worden in de akte;
 • Er is een grotere afstand tussen de notaris en cliënten;
 • Er wordt gebruik gemaakt van (ongebruikte) pennen om de akte te tekenen, die u na gebruik mag meenemen;
 • Er wordt geen koffie en thee geschonken;
 • Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van de wachtruimte;
 • Heeft u verschijnselen van hoesten, niezen, keelpijn of koorts dan verzoeken wij u om ons kantoor niet te Bezoeken. Ook als u uit een risicogebied komt en u ervaart lichte verschijnselen verzoeken wij u uw vragen telefonisch, per e-mail of schriftelijk te stellen.

 

Het is ons streven om alle zaken te laten doorgaan die in de agenda staan. Alle besprekingen die staan gepland kunnen doorgang vinden, onder voorbehoud dat de notaris ter plekke kan bepalen of hij twijfelt aan uw eventuele klachten en het daardoor noodzakelijk acht om uw afspraak te verplaatsen. Ook kunnen we kijken of telefonisch overleg mogelijk is en kunnen de akten waar dat mogelijk is ook door middel van volmacht worden getekend (zodat fysiek contact tot een minimum wordt beperkt).

Wij verwachten met deze serie maatregelen ervoor te kunnen zorgen dat uw zaak veilig doorgang kan vinden.

Behoudens strengere maatregelen die mogelijk in de nabije toekomst nog zullen worden afgekondigd, blijft ons kantoor volledig geopend en zijn wij u verder gewoon van dienst met inachtneming van bovenvermelde maatregelen.