0591 64 00 00 Leesbaarheid a a a

Notariaat ’t Suydevelt

Welkom bij Notariaat 't Suydevelt

Onze notaris, mr. Fokke de Vries is gecertificeerd EPN-estateplanner en lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Hij is als oud-bestuurslid van de EPN steeds nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen van de grootste specialistenvereniging in het notariaat.

Onze organisatie heeft heel bewust gekozen voor het lidmaatschap van EPN, omdat hierdoor veel kennis voorhanden is op het gebied van overgang van ondernemings- en familievermogen naar de volgende generatie.

Bij overgang van vermogen kunt u denken aan het schenken van geld, overdracht van uw woning, maar ook aan de overdracht van uw onderneming, zowel tijdens leven als na uw overlijden.

Wij geven u graag tips en adviezen hoe deze overgang naar de volgende generatie geruisloos kan plaatsvinden, zowel op emotioneel als op financieel/belastingtechnisch terrein. Naast het geven van adviezen verzorgen wij ook de daadwerkelijke overgang van het vermogen door schriftelijke vastlegging.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?
- Wonen (huis en hypotheek)
- Samen (huwelijk en andere samenlevingsvormen)
- Uit elkaar gaan (echtscheiding en einde samenlevingsovereenkomst)
- Levenstestament (een volmacht voor de situatie dat u niet meer zelf kunt handelen)
- Estate planning (geruisloze vermogensovergang, zowel tijdens leven, als na overlijden)
- Juridische vragen

Voor zakelijke klanten:
Succesvol ondernemen heeft alles te maken met het nemen van de juiste beslissingen. Onze juristen kunnen al uw beslissingen schriftelijk vastleggen, maar liever schuiven wij in een eerder stadium bij u aan. Met onze ervaring in het bedrijfsleven en kennis van het ondernemingsrecht, voorzien wij u graag van strategisch juridisch advies. Bijvoorbeeld wanneer u een andere rechtsvorm overweegt, op het punt staat een nieuwe samenwerking aan te gaan, een overname gaat doen of een nieuwe BV wilt oprichten. Als ondernemer kunt u ook in uw persoonlijke situatie zo nu dan een kritische blik goed gebruiken.

Wij zijn graag uw partner, zowel in business als in uw privé aangelegenheden.
Onze juristen zijn juridische professionals die u alle mogelijkheden graag uitleggen, zodat u bewuste en goede beslissingen kunt nemen, op basis van uw eigen keuzes. Onze akten worden gemaakt, zoals u dat wilt.
Alles onder het motto: UW AFSPRAKEN WATERDICHT!

Notariaat ’t Suydevelt stukje geschiedenis herleven

De naam Notariaat 't Suydevelt is niet zomaar gekozen. De naam is diep verankerd in de geschiedenis van de regio. Uit studies blijkt dat ’t Suydevelt een naam is die stamt uit de tijd dat Drenthe was opgedeeld in drie gebieden, Het Westenveld, Het Suydevelt en Het Noordenveld. Wij spreken dan over een periode niet zo ver na het begin van onze jaartelling. Het telwoord drie vormt ook het eerste gedeelte van de naam van Drenthe, zoals het telwoord twee het eerste deel vormt van de naam Twente. Honderden jaren hield deze driedeling stand.

Later werd Drenthe opgedeeld in zes rechtsgebieden, de zes dingspelen. Het Dingspil was ook de naam van de rechtsprekende vergadering der vrije mannen. De zes sterren in de Drentse vlag symboliseren deze zes dingspelen. Het dingspil ’t Suydevelt omvatte rond 1600 het gebied van het huidige Zuidoost Drenthe, minus de inmiddels voormalige gemeente Borger. Dit gebied is waarschijnlijk in de 10e of 11e eeuw door de dingspilbestuurders afgestaan aan de toen gevormde dingspil: Oostermoer. Met de totstandkoming van Notariaat ’t Suydevelt is ook de naam ’t Suydevelt van het oorspronkelijke dingspil uit het begin van onze jaartelling weer terug in het gebied.

Wie zijn wij

Actueel

door
Formaat Notarissen
op 30 april 2019

Wat is het verschil tussen een huwelijk, geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract?

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn samenlevingsvormen die op elkaar lijken. Er zijn echter enkele verschillen, bijvoorbeeld bij de beëindiging. Ook zijn er verschillen tussen een samenlevingscontract en trouwen of...

Lees verder