0591 64 00 00 Leesbaarheid a a a

Notariaat ’t Suydevelt

Onze missie

Wat wil een bedrijf of organisatie betekenen. Het antwoord op die vraag wordt steeds vaker vastgelegd in wat op z’n Amerikaans heet: ’mission statement’. Ook Notariaat ’t Suydevelt heeft een dergelijke mission statement. Een kort geformuleerd uitgangspunt waaraan activiteiten en handelen steeds weer kunnen worden getoetst. "Ons kantoor beoogt te voorkomen dat de rechtsprekende macht zich over zaken moet buigen, door het geven van adequate adviezen en het waterdicht vastleggen van afspraken in notariële akten." Deze regels worden kort samengevat in de slagzin (de ’pay-off’): "Uw afspraken waterdicht."

 

Notariaat ’t Suydevelt stukje geschiedenis herleven

De naam Notariaat 't Suydevelt is niet zomaar gekozen. De naam is diep verankerd in de geschiedenis van de regio. Uit studies blijkt dat ’t Suydevelt een naam is die stamt uit de tijd dat Drenthe was opgedeeld in drie gebieden, Het Westenveld, Het Suydevelt en Het Noordenveld. Wij spreken dan over een periode niet zo ver na het begin van onze jaartelling. Het telwoord drie vormt ook het eerste gedeelte van de naam van Drenthe, zoals het telwoord twee het eerste deel vormt van de naam Twente. Honderden jaren hield deze driedeling stand.

Later werd Drenthe opgedeeld in zes rechtsgebieden, de zes dingspelen. Het Dingspil was ook de naam van de rechtsprekende vergadering der vrije mannen. De zes sterren in de Drentse vlag symboliseren deze zes dingspelen. Het dingspil ’t Suydevelt omvatte rond 1600 het gebied van het huidige Zuidoost Drenthe, minus de inmiddels voormalige gemeente Borger. Dit gebied is waarschijnlijk in de 10e of 11e eeuw door de dingspilbestuurders afgestaan aan de toen gevormde dingspil: Oostermoer. Met de totstandkoming van Notariaat ’t Suydevelt is ook de naam ’t Suydevelt van het oorspronkelijke dingspil uit het begin van onze jaartelling weer terug in het gebied.

Wie zijn wij

Actueel

door
Formaat Notarissen
op 21 augustus 2017

Levenstestament en volmacht. Wat is het en voor welke situaties regel je dit?

In een levenstestament of volmacht staan jouw wensen voor de situatie waarin je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Je kunt dan iemand aanwijzen in wie je het volste vertrouwen hebt om jouw belangen te behartigen. Zo houd je zelf de regie en worden de zaken volgens jouw wensen geregeld. Raadpleeg de notaris voor verdere informatie. Lees meer  

Lees verder