Mediation / Scheiden / Uit elkaar

U en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan. Een beslissing die veel impact op uw leven heeft en veel emoties met zich meebrengt. Vaak gaat er al een lange periode van verdriet, onbegrip of ruzie aan vooraf, waardoor het soms lastig is om goede afspraken te maken. Toch is dit voor alle partijen belangrijk. Helemaal als u kinderen heeft.

Bij een scheiding spelen veel juridische en financiële aspecten een rol. Bijvoorbeeld als een huis onderdeel is van uw vermogen en u of uw partner erin wil blijven wonen. Of als u het huis wilt verkopen.

De medewerkers van Notariaat 't Suydevelt hebben veel expertise op het gebied van relatievermogensrecht, erfrecht en fiscaal recht. Ook hebben zij ervaring met mediation, ouderschapsplannen, alimentatieberekeningen en pensioenen. Een notaris is altijd onpartijdig en heeft een geheimhoudingsplicht.

U en uw partner wonen samen zonder minderjarige kinderen

Als u niets heeft geregeld of alleen een samenlevingscontract heeft afgesloten, kunt u zonder formaliteiten uit elkaar gaan. Tenzij u samen een huis heeft gekocht. Dan is het nodig om een notariële akte van de verdeling te laten opstellen. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

U en uw partner wonen samen en hebben minderjarige kinderen

Als u niets heeft geregeld of alleen een samenlevingscontract heeft afgesloten, en u heeft samen minderjarige kinderen, dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

In het kort dienen de volgende dingen geregeld te worden:

 • het ouderschapsplan;
 • kinderalimentatie (hoort bij het ouderschapsplan);
 • verdeling van het gemeenschappelijk vermogen;
 • verdeling van de inboedelgoederen;
 • verdeling of verkoop van de eigen woning;
 • verdeling van pensioenrechten;
 • de ontbinding van het samenlevingscontract.

Als u over alle voor u van belang zijnde zaken overeenstemming heeft bereikt, dan worden deze afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan en eventueel een vaststellingsovereenkomst. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

U en uw partner zijn gehuwd of geregistreerd als partners zonder minderjarige kinderen

Als u officieel van elkaar wilt scheiden, dan wordt de echtscheiding aangevraagd bij de rechtbank op grond van duurzame ontwrichting. De notaris vraagt dan aan een advocaat om het verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

Een geregistreerd partnerschap kan op dezelfde manier worden beëindigd als een huwelijk. Hebben u en uw partner geen minderjarige kinderen, dan is tussenkomst van de rechter veelal niet nodig. Het geregistreerd partnerschap kan dan worden beëindigd door een verklaring die door uw notaris wordt ondertekend. Deze verklaring wordt vervolgens ingeschreven bij de Burgerlijke Stand, waarmee het geregistreerd partnerschap officieel eindigt. Mocht u er toch niet uitkomen, dan moet u alsnog voor de rechter verschijnen. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

U en uw partner zijn gehuwd of geregistreerd als partners en hebben minderjarige kinderen

De enige reden om een huwelijk (daar waar over huwelijk wordt gesproken wordt tevens bedoeld een geregistreerd partnerschap) te ontbinden is duurzame ontwrichting van de relatie. Alleen de rechter is bevoegd om te beslissen of uw huwelijk of geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht. De rechter heeft een document nodig waarin is opgenomen dat uw huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit document heet het echtscheidingsconvenant. In het echtscheidingsconvenant staan verder nog afspraken over de financiën, de eigen woning, partneralimentatie, pensioenen etc. ten tijde van het huwelijk, maar ook hoe het vermogen, de eigen woning, pensioenen etc. worden verdeeld na de ontbinding van het huwelijk. Omdat u minderjarige kinderen heeft moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld.

Kortom wat moet er geregeld worden:

 • het ouderschapsplan moet worden gemaakt;
 • berekening van kinderalimentatie (hoort bij het ouderschapsplan);
 • berekening van partneralimentatie;
 • verdeling van de inboedelgoederen;
 • verdeling van het gemeenschappelijk vermogen;
 • verdeling of verkoop van de eigen woning;
 • verdeling van pensioenrechten.

Als u over alle voor u van belang zijnde zaken overeenstemming heeft bereikt, dan worden deze afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Tevens ontvangt u een financieel overzicht van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Na het ondertekenen van deze documenten worden deze naar de rechtbank verzonden. De rechter doet doorgaans binnen twee maanden uitspraak over de scheiding. Daarna ontvangt u nog een berustingsverklaring. Deze verklaring moet u beiden ondertekenen. Nadat deze zijn ingeschreven bij de gemeente waar u bent gehuwd, is uw huwelijk ontbonden. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

Mediation

Formeel hoeft u dus alleen een aantal dingen te regelen en dit vast te leggen in bijvoorbeeld een ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. Toch is het bij een scheiding verstandig om te kiezen voor een mediator. Een mediator besteedt namelijk ook aandacht aan het emotionele proces. Wanneer u vergeet om aan het emotionele proces aandacht te besteden, is de kans groot dat de gemaakte afspraken minder goed stand houden en dat uw kinderen hiervan de dupe worden.

Zie ook onderstaande video over wat het effect van een vechtscheiding kan zijn op een kind:

http://nos.nl/video/629977-vechtscheiding-groeiend-probleem.html

Onze kandidaat-notaris, mr. C.E.M. (Christel) Vogelesang, is geregistreerd als mediator bij het MfN als familymediator (www.mfnregister.nl). Daarnaast is zij lid van Vereniging van Mediators in het Notariaat (www.vmn-notaris.nl). Voor meer informatie over mediation kunt u vrijblijvend contact opnemen met mevrouw Vogelesang.

 

Deel deze pagina